In 1919 hebben Gijsbertus Schrauwen en zijn vrouw Adriana Schrauwen- Oomen de boerderij op deze locatie gekocht. Het bedrijf bestond toen uit fruitteelt, akkerbouw en er werden koeien gehouden. Het werk op het land werd met paarden gedaan. Er was ook veel handwerk. In 1921 overleed Gijsbertus. Adriana overleed 4 jaar later.

In de jaren ’20 werkte Janus op het bedrijf van zijn ouders.

In 1932, vlak na zijn trouwen, nam hij het bedrijf over. Samen met zijn vrouw Cato runde hij het bedrijf op een vooruitstrevende manier.

Na een fataal ongeluk in 1941 kwam Janus op 38 jarige leeftijd om het leven. Vanaf die tijd heeft Cato het bedrijf voortgezet.

Rond 1960 is het bedrijf overgenomen door twee zonen van Janus en Cato: Harry en zijn oudere broer Bertus. Zij hebben zich gespecialiseerd in akkerbouw en het bedrijf in de loop van de jaren uitgebreid en verder gemechaniseerd.

Half jaren ’90 diende zich een nieuwe generatie aan. Zowel bij Harry als bij Bertus. Zij besloten het bedrijf op te splitsen en de nieuwe generatie de kans te bieden zich verder op hun eigen wijze te ontwikkelen.

Harry, zijn vrouw Jeanne en zoon Örjan zijn sinds die tijd verder gegaan op onze locatie. Zij blijven bij de tijd door te investeren op het gebied van techniek, verduurzaming, mechanisatie en grond. 

Sinds een aantal jaar is Harry met pensioen (maar komt nog iedere dag) en runt Örjan het bedrijf met zijn vrouw Marije. Met de ervaring van Harry en Jeanne en de vernieuwingen en investeringen die deze tijd vragen is de boerderij nog steeds in beweging. Hier staat een modern akkerbouwbedrijf gericht op de toekomst.